Sirius

Sirius

19/6/18

CONVOCATORIA DE PRAZAS NOS CENTROS RESIDENCIAS DOCENTES DE VIGO, OURENSE E A CORUÑA


CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES

PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS DEPORTIVAS . CURSO 2018_2019

CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESOConvocatoria das probas de acceso a ensinanzas deportivas. Diario Oficial de Galicia.
Estas ensinanzas son de carácter específico para un deporte determinado .Ademais na oferta de Ciclos formativos de Formación Profesional tamén contas cun Ciclo de Grao Medio e outro de Grao superior..: Actividades deportivas no Medio Natural e Actividades físicas e deportivas.
Prazo de inscrición: 19 de xuño ao 10 de xullo de 2018