Sirius

Sirius

17/4/18

PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

http://ciug.gal/PDF/ordeabau2018.pdf



RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19.

DOG do 16 de abril

TALLERES SOBRE CONCIENCIACIÓN DO AUTISMO

Neste curso escolar no IES estamos a desenvolver un taller de coñecemento e concienciación sobre o AUTISMO dirixido a alumnado de 2º ESO. Este taller desenvólvese cunha periodicidade mensual e maña, día 18,  teremos o correpondente ao mes de abril.